Eduardo Balsio menų gimnazijos Alumni klubas

Juridinio asmens kodas – 305660796, buveinė - Girulių g. 10-201, Vilnius

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

 

EDUARDO BALSIO MENŲ GIMNAZIJOS ALUMNI KLUBO

2021-ŲJŲ METŲ STIPENDIJOS KONKURSO  NUOSTATAI

2021-01-21, Statybininkų pr. 2, Klaipėda

1.     BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Sąvokos:

1.1.1.     Eduardo Balsio menų gimnazijos Alumni klubo stipendija (toliau - Stipendija);

1.1.2.     Eduardo Balsio menų gimnazijos Alumni klubas (toliau – Alumni klubas);

1.2.  Kasmetinis stipendijos fondas sudaromas iš Eduardo Balsio menų gimnazijos absolventų įnašų (metinės narystės mokesčių) bei nepriklausomų aukotojų indėlio;

1.3.  Stipendijos fondas kaupiamas Alumni klubo „Swedbank“ sąskaitoje LT257300010165972232.

 

2.     REIKALAVIMAI KANDIDATAMS

2.1.  Kandidatas į stipendiją, paraiškos teikimo metu, privalo būti Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos moksleivis (-ė) bei mokytis 9-oje arba 10-oje klasėje;

2.2.  Kandidatas el. pašto adresu balsioalumni@gmail.com turi atsiųsti šiuos dokumentus:

2.2.1. Stipendijos konkurso paraiškos forma https://we.tl/t-N6dQeHH0Dm

2.2.2. Motyvacinis laiškas;

2.2.3. Dokumentai įrodantys papildomus pasiekimus ar kiti lydintieji dokumentai (neprivaloma).

 

3.     STIPENDIJOS LAUREATŲ ATRANKOS PROCEDŪRA

3.1.  Stipendijos skyrimo komisiją sudaro 4 steigiamosios valdybos nariai bei 1 nepriklausomas vertintojas;

3.2.  Stipendijos skyrimo galutiniame posėdyje savo vertinimus privalo pateikti daugiau nei pusė stipendijos skyrimo komisijos narių.

3.3.  Stipendijos skyrimo konkursinis balas skaičiuojamas pagal šiuos kriterijus:

3.3.1. Paskutinio pusmečio menų mokymosi dalykų vidurkis (30 proc. galutinio įvertinimo);

3.3.2. Paskutinio pusmečio pagrindinių mokymosi dalykų vidurkis  (30 proc. galutinio įvertinimo);

3.3.3. Motyvacinis laiškas (30 proc. galutinio įvertinimo);

3.3.4. Papildomi pasiekimai, pvz.: savanorystė, aktyvi veikla mokykloje, dalyvavimas konkursuose ir kt. (10 proc. galutinio įvertinimo).

 

4.     STIPENDIJOS TEIKIMAS

4.1.  Stipendija skiriama iš stipendijos fondo, vienam muzikos ir vienam dailės disciplinos moksleiviui, padalijant sukaupto stipendijos fondo lėšas lygiomis dalimis;

4.2.  Stipendija pervedama į moksleivio (-ės) konkurso paraiškos formoje nurodytą banko sąskaitą per 7 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo.

4.3.  Iki 2021 m. vasario 1 d.  į stipendijos fondą buvo surinkta - 630 EUR.

 

5.     KONKURSO BEI REZULTATŲ SKELBIMO DATOS

5.1.  Konkurso skelbimas: 2021 m. vasario 1 d.;

5.2.  Konkurso paraiškų priėmimas: 2021 m. vasario 1 – 10 d. (imtinai);

5.3.  Konkurso rezultatų skelbimo: 2021 m. vasario 16 d.

PATVIRTINTA

Steigiamosios valdybos nariai

SKELBIAME 2021 M. STIPENDIJOS KONKURSO NUOSTATUS