Alumni stipendija

Siekiant prisidėti prie mokinių pasiekimų įvertinimo bei motyvacijos stiprinimo, suformuotas vienas iš pagrindinių organizacijos tikslų, tai kasmetinė E. Balsio menų gimnazijos alumni klubo stipendija. Stipendijos fondas bus surenkamas iš klubo narių mokesčių ir skiriamas dviems 9 arba 10 klasės mokiniams, dailės ir muzikos disciplinose. Atsižvelgiant į surinktų lėšų kiekį, stipendijos dydis ir pretendentų skaičius gali kisti.

Asociacija "Eduardo Balsio menų gimnazijos alumni klubas" J.A.K. 305660796  balsioalumni@gmail.com