MISIJA

1. Kasmetinės stipendijos steigimas muzikos ir dailės disciplinų mokiniams;

2. Pagalba atstovaujant gimnazijos interesus vietos savivaldoje bei nacionalinėje politikoje;

3. Eduardo Balsio menų gimnazijos bendruomenės ir pilietiškumo stiprinimas.

Asociacija "Eduardo Balsio menų gimnazijos alumni klubas" J.A.K. 305660796  balsioalumni@gmail.com